Welkom

Welkom op de website van de familie Furnée.

Deze website is in het leven geroepen om de stamboom van de familie toegankelijk te maken, en om een communicatieplatform te bieden aan de familie Furnée. Een deel van de stamboom is afgeschermd. Als u lid bent van de familie Furnée, dan kunt u inloggegevens aanvragen bij de webmaster (genealogie [AT] furnee.nl).

Familieleden die zelf een website onderhouden kunnen een verwijzing laten plaatsen naar hun website.

Als u enige informatie heeft betreffende de familie Furnée (genealogische informatie, anecdotes, herinneringen) bent u hartelijk uitgenodigd deze informatie op te sturen naar de webmaster. Publicatie op de webstek zal alleen plaatsvinden na goedkeuring van de eigenaar van deze informatie.

Webmaster: Frederik Furnée